...pierwsza siedziba klubu mieściła się na placu Litewski w Pałacu Lubomirskich. Tym samym, w którym obecnie znajduje się Wydział Politologii UMCS?

„Nogi” POMógł po starej znajomości

Mecz Lublinianki z POM-em Iskrą Piotrowice, sezon 2016/17

Mecz Lublinianki z POM-em Iskrą Piotrowice, sezon 2016/17