...pierwsza siedziba klubu mieściła się na placu Litewski w Pałacu Lubomirskich. Tym samym, w którym obecnie znajduje się Wydział Politologii UMCS?

O NAS

Tak wyglądaliśmy na początku w 2005 roku…

Tak wyglądaliśmy na początku w 2005 roku...