...zalążki sekcji pływackiej Lublinianki sięgają samego początku funkcjonowania klubu. Już w 1921 r. ówczesny prezes mjr. Grabowski podjął starania utworzenia wojskowej szkoły pływania, której zadaniem było wyszkolenie przyszłych instruktorów?

O NAS

Tak wyglądaliśmy w latach 2006-2007…

Tak wyglądaliśmy w latach 2006-2007...