...zalążki sekcji pływackiej Lublinianki sięgają samego początku funkcjonowania klubu. Już w 1921 r. ówczesny prezes mjr. Grabowski podjął starania utworzenia wojskowej szkoły pływania, której zadaniem było wyszkolenie przyszłych instruktorów?

O NAS

Tak wyglądaliśmy od czerwca 2007 do października 2009 roku…

Tak wyglądaliśmy od czerwca 2007 do października 2009 roku...