...piłkarze Unii i Lublinianki w czasie hitlerowskiej okupacji grali w Dęblinie z tamtejszym Amatorskim Klubem Sportowym Czarni?

O NAS

Tak wyglądaliśmy od listopada 2009 do lipca 2011 roku…

Tak wyglądaliśmy od listopada 2009 do lipca 2011 roku...